September 20, 2011

Tofauti kati ya Uasherati na Uzinzi


Nini tofauti kati ya uasherati na uzinzi?


kisasa ufafanuzi wa kamusi ya uasherati (hiari kujamiiana kati ya watu ambao wote wawili si wanandoa kwa kila mmoja, ambayo ni pamoja na uzinzi) na uzinzi (hiari kujamiiana kati ya mtu ndoa na mpenzi zaidi ya mke/mume halali nje ya ndoa) ni rahisi kutosha, lakini Biblia inatoa maelekezo zaidi  jinsi Mungu azionavyo  hizi  dhambi mbili za ngono. Katika Biblia, maneno yote hutumika kwa pamoja , lakini yote mawili pia hutumika kama mfano kwa kutaja ibada za sanamu.

Katika Agano la Kale, dhambi ya ngono ni kinyume cha Sheria ya Musa na desturi ya Wayahudi. Hata hivyo, neno Kiyahudi lililotafsiriwa "uasherati" katika Agano la Kale pia katika mazingira ya ibada ya sanamu, pia hujulikana kiroho uzinzi. Katika 2 Mambo ya Nyakati 21:10-14, Mungu akampiga Yehoramu na mapigo na magonjwa kwa sababu aliongoza watu katika ibada za sanamu. Yeye "ilisababisha watu wa Yerusalemu kwa uzinzi" (mstari wa 11, KJV) na "kwenda lusting kama uasherati ya nyumba ya Ahabu" (v. 13 NKJV). Mfalme Ahabu alikuwa mume wa Yezebeli, kuhani wa lascivious mungu Baali, aliyeongoza wana wa Israeli katika kuabudu sanamu ya aina nyingi egregious. Katika Ezekieli 16, nabii Ezekieli inaeleza kwa undani historia ya watu wa Mungu kugeuka kutoka kwake kwa "kucheza kahaba" na miungu mingine. "uasherati," neno maana ibada ya sanamu, ni kutumika mara nyingi katika sura hii peke yake. Kama wana wa Israeli kujulikana miongoni mwa mataifa karibu nao pande zote kwa ajili ya hekima zao, na mali, na nguvu, ambayo ilikuwa kama mtego kwao uzuri wa mwanamke ni mwanamke, walikuwa admired na courted na gratulera na majirani zao, na hivyo inayotolewa katika ibada ya sanamu mazoea. "uasherati" limetumika katika uhusiano na ibada ya kipagani kwa sababu kubwa ya "ibada" kipagani ni pamoja na ngono katika ibada zao. Hekalu makahaba yalikuwa ya kawaida katika ibada ya Baali na miungu mingine ya uongo. Dhambi ya zinaa ya kila aina sio tu kukubalika katika dini hizo, lakini moyo kama njia ya baraka kubwa kutoka kwa waabudu miungu, hasa katika ongezeko la mifugo yao na mazao.

Katika Agano Jipya, "uasherati" linatokana na neno la Kiyunani porneia, ambayo ni pamoja na uzinzi na ndugu. Porneia linatokana na neno la Kigiriki mwingine kwamba pia ni pamoja na indulging katika aina yoyote ya tamaa kinyume cha sheria, ambayo ni pamoja na ushoga. matumizi ya neno katika vitabu vya Injili na nyaraka daima akiwa na dhambi ya ngono, ambapo "uasherati" katika kitabu cha Ufunuo siku zote ni ibada ya sanamu. Bwana Yesu atakayewahukumu wawili wa makanisa ya Asia ndogo kwa dabbling katika uasherati ya ibada ya sanamu (Ufunuo 2:14, 20), na pia ina maana ya "kahaba mkuu" wa nyakati za mwisho, ambayo ni ibada ya sanamu za uongo dini "na Wafalme wa dunia wamefanya uzinzi, na wakazi wa dunia yalifanywa kwa kunywa mvinyo ya uasherati wake "(Ufunuo 17:1-2, NKJV).

Uzinzi, kwa upande mwingine, siku zote ni dhambi ya ngono ya watu kuolewa na mtu zaidi ya wenzi wao, na limetumika katika Agano la Kale wote halisi na mfano. Neno la Kiyahudi lililotafsiriwa "uasherati" lamaanisha "kuvunja ndoa." Kushangaza, Mungu anaelezea kutojaliwa ya watu wake kwa miungu mingine kama uzinzi. Wayahudi zilichukuliwa kama mke wa Bwana, hivyo wakati wote wakamgeukia miungu ya mataifa mengine, walikuwa ikilinganishwa na mke kiovu. Agano la Kale mara nyingi hujulikana sanamu ya Israeli kama mwanamke anasa ambao walikwenda "kufanya uasherati na" miungu mingine (Kutoka 34:15-16, Mambo ya Walawi 17:07, Ezekieli 06:09 KJV). Zaidi ya hayo, kitabu kizima cha Hosea anailinganisha uhusiano kati ya Mungu na Israeli kwa ndoa ya nabii Hosea na mke wake kiovu, Gomeri. Ndoa yao ilikuwa ni picha ya dhambi na kutokuwa waaminifu wa Israeli, muda baada ya muda, kushoto mume wake wa kweli (Yehova) ya kufanya uzinzi wa kiroho na miungu mingine.

Katika Agano Jipya, mbili Kigiriki maneno lililotafsiriwa "zinaa" ni karibu mara nyingi kutumika, kutoka kwa mazingira yao, kwa kutaja halisi kwa dhambi ya ngono kuwashirikisha washirika ndoa. isipokuwa tu ni katika barua ya kanisa la Thuatira ambayo alihukumiwa kwa kuvumilia "mwanamke Yezebeli ambaye anayejiita nabii" (Ufunuo 02:20). Huyu mwanamke akauchomoa kanisa katika mazoea ya ibada ya sanamu na uasherati na mtu yeyote tongozwa na mafundisho yake ya uongo ilionekana kuwa na nia ya uzinzi pamoja naye.

1 comments:

Andrew Shemson said...

Asante kwa ufafanuzi

Post a Comment